Verbod stroomstootapparatuur bij honden per 1 januari 2022

Berichtgeving van de Raad van Beheer naar de leden:

Beste allen,

Zoals wij u al in de zomer in de Raadar mededeelden is het vanaf 1 januari 2022 verboden om stroomstootapparatuur bij honden te gebruiken. Het verbod is opgenomen in artikel 1.3 Besluit houders van dieren. Op 16 juli is dit besluit in het Staatsblad gepubliceerd inclusief toelichting.
Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-361.html

Het verkeerd gebruik/toepassen van de stroomband was al verboden, nu is het gebruik van de stroomband per 1 januari 2022 helemaal verboden. De verkoop van stroomhalsbanden wordt echter niet verboden. Wellicht is het toch verstandig het verbod aan uw leden kenbaar te maken.

In bovengenoemd artikel zijn weliswaar drie uitzonderingen opgenomen, maar die zijn niet van toepassing op kynologische activiteiten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
 Rony Doedijns | Directeur