Reglement tucht en geschillencommissie online

Op 15 mei 2022 is in Veenendaal de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Als agendapunt 7 stond genoteerd het reglement tucht-en geschillencommissie. Dit reglement was voorafgaand aan de ALV naar de leden gestuurd. Tijdens de vergadering waren er geen vragen of opmerkingen en is het reglement unaniem aangenomen. 

Het reglement treft u op de website door via het menu naar vereniging te gaan. In het submenu treft u dit reglement.
Als u erop klikt komt u bij een downloadversie.