Bestuurswissel

Beste leden,

Helaas bereikte ons het bericht van de voorzitter Rob Okkema dat hij om gezondheidsredenen helaas zijn functie als voorzitter met onmiddellijke ingang neerlegt. We wensen Rob Okkema beterschap en hopen op een volledig herstel en bedanken hem langs deze weg voor zijn inzet. Aangezien de functie van voorzitter in het dagelijkse bestuur moet zijn vervuld neemt Davy Wertz het stokje als voorzitter ad interim tot de volgende algemene ledenvergadering over. 

De functie als vicevoorzitter zal worden opgepakt door mevrouw Anja Kloth. Zij zal tot de komende algemene ledenvergadering ad interim de positie van vicevoorzitter invullen. We zijn blij dat mevrouw Kloth ons team komt versterken.

Beide functies worden momenteel a.i. waargenomen. Mocht u zich als lid van de vereniging willen inzetten voor de NDC binnen het bestuur dan kunt u zich opgeven bij ondergetekende.

Namens het bestuur,
Simone van de Haar.