Covid-19 maatregelen per 13-01-2021

Berichtgeving komende van de Commissie Werkhonden! Naar aanleiding van de verlenging van landelijke maatregelen op 12 januari jl. ter bestrijding van het coronavirus houden wij u graag op de hoogte van de bestaande maatregelen. Deze maatregelen gelden voor nu, voor de aankomende 3 weken (t/m 9 februari 2021). Sporten/Trainingen Om groepsvorming en sociale contacten te … Lees meer

Kampioenschapsclubmatch KCM

Beste dobermannliefhebbers, Ondanks de huidige situatie m.b.t. Covid-19 en de maatregelen die momenteel gelden doet het mij veel genoegen dat ik u kan meedelen dat de voorbereidingen voor onze eerste kampioenschapsclubmatch (KCM) in volle gang zijn. De KCM is hét jaarlijkse evenement binnen de NDC om in levenden lijve, van jong tot oud, onze Dobermann … Lees meer

Convenant DCM

In het jaar 2020 is er op de achtergrond gewerkt door de Raad van Beheer en de rasverenigingen om tot overeenstemming te komen m.b.t. een convenant voor DCM bij de Dobermann. Zoals zo vaak bij onderwerpen waar meerdere partijen bij betrokken zijn kan het zijn dat niet alle suggesties en bijdrages worden ingewilligd. Als NDC … Lees meer

Nieuwe aangescherpte maatregelen Covid-19

Onderstaande brief is gestuurd aan de leden van de Raad van Beheer. Het betreft nieuwe aangescherpte maatregelen m.b.t. Covid-19. Beste Vereniging, Naar aanleiding van de nieuw afgekondigde landelijke verscherpte maatregelen van 28 september jl. willen wij jullie graag op de hoogte brengen van de volgende informatie: EXAMENS BFH OP LOCATIE:Wij hebben de betreffende verenigingen benaderd, … Lees meer

Besluit verbetering identificatie en registratie van honden

De overheid is al langere tijd bezig met verbetering van de identificatie en registratie van honden. Daarvoor is er een concept amvb – besluit verbetering identificatie en registratie van honden in consultatie gegaan. De internetconsultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden … Lees meer