Reglement tucht en geschillencommissie online

Op 15 mei 2022 is in Veenendaal de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Als agendapunt 7 stond genoteerd het reglement tucht-en geschillencommissie. Dit reglement was voorafgaand aan de ALV naar de leden gestuurd. Tijdens de vergadering waren er geen vragen of opmerkingen en is het reglement unaniem aangenomen.  Het reglement treft u op de website door … Lees meer

Drie nieuwe keurmeesters africhting

Na een volledig opleidingsprogramma van de Commissie Werkhonden (CWH) te hebben doorlopen met diverse stages en uiteindelijk een examen is de “africhting” in Nederland drie keurmeesters rijker. Wij feliciteren mevrouw Ingrid Sanders en de heer Roy Immers met het slagen voor deze opleiding! Maar… speciaal trots zijn wij dat we binnen de gelederen van de … Lees meer

Een zeer geslaagde dag

Ondanks alle voorbereidingen en strakke planning zijn er altijd dingen die toch een andere wending nemen. Waar normaal gesproken op zaterdag geen files staan of snelwegen worden afgesloten was het nu op 2 april een ander verhaal. Gelukkig viel het allemaal wel mee en konden de heer Douma en mevrouw Onstenk, met ondersteuning van de … Lees meer

Informatie seminar

Beste Dobermann liefhebbers, Komende zaterdag is het zover!Het veelbesproken seminar “de Dobermann nader bekeken” zal dan eindelijk plaatsvinden.Wij, als NDC, maar ook de sprekers de heer Douma en mevrouw Onstenk kijken er naar uit. Aangezien we op deze dag een vol programma hebben verzoeken we iedereen om op tijd aanwezig te zijn.Het seminar begint stipt … Lees meer

Algemene ledenvergadering

Op 15 mei 2022 zal weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) gehouden worden. Het streven is deze vergadering op locatie te organiseren. Zet in uw agenda:15 mei 2022 ALV te Veenendaal Sporthal Veenendaal West (winkelcentrum de Ellekoot)Veenslag 72-A3905 SL Veenendaal Ingang sporthal is naast de snackbar. Aanvang 13.00 uur! U komt toch ook! Vergeet voor … Lees meer