Aanvraag voor de nieuwe DCM DNA test van het Expertisecentrum Genetica van de Universiteit Utrecht.
 
Via onderstaande link van het Expertisecentrum kunt u tevens meerdere andere DNA testen laten uitvoeren en ook een Embark testkit aanvragen.
 
Klik hier om de DNA test aan te vragen: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_db5VcDLHPQgZBoa

Screening naar Dilatatieve Cardiomyopathie (DCM) bij de Dobermann.

In het jaar 2020 is er op de achtergrond gewerkt door de Raad van Beheer en de rasverenigingen om tot overeenstemming te komen m.b.t. een convenant voor DCM bij de Dobermann.

Onderstaand treft u de inhoud van het convenant en de veterinair cardiologen geregistreerd bij EBVS® en alle cardiologen aangesloten bij CC-Kreis. Deze cardiologen zijn erkend om het onderzoek uit te voeren. 

De volgende overeenkomst is opgenomen in het convenant met de Raad van Beheer:

Artikel 1: Controle op Dilatatieve Cardiomyopathie (DCM)
1. Elk (potentieel) fokdier dient voorafgaand aan een dekking onderzocht te worden op DCM, uitsluitend door middel van een 24-uurs holter registratie in combinatie met een hartecho.

2. De uitslag van de test mag ten tijde van de dekking niet ouder zijn dan één jaar.

3. Uitsluitend een gediplomeerd en geregistreerd veterinair-cardioloog mag het onderzoek uitvoeren, conform het screeningsprotocol dat gebaseerd is op het protocol van de “European Society of Veterinary Cardiology” en/of een lid van het CC-Kreis in Duitsland.

4. De uitslag van het DCM onderzoek (24-uurs holter en hartecho) dient zowel aan de rasverenigingen als tegelijk met het dekbericht aan de Raad van Beheer gezonden te worden.

Via IT-4dogs kunnen eigenaren het resultaat van het onderzoek toesturen naar de Raad van Beheer, daarbij dient ook ter controle het formulier van de veterinaire radioloog te worden gestuurd. 
De onderzoeksresultaten voor de rasvereniging kan worden gestuurd naar: secretaris@nederlandsedobermannclub.nl

5. Het gebruik van sperma van overleden reuen is toegestaan mits de reuin het jaar voor zijn overlijden op DCM getest is en deze uitslag goed is.

6. Ook buitenlandse reuen dienen te voldoen aan dit convenant en testuitslagen dienen overlegd te worden bij de dekmelding, alsmede aan de rasverenigingen gestuurd te worden.

7. De kosten voor deze onderzoeken komen voor rekening van de geregistreerd eigenaar van het potentiële fokdier.

Artikel 2: Inschrijving in Nederlandse stamboekhouding
1. Naast de in artikel 1 genoemde eisen voor inschrijving voor de Dobermann in de Nederlandse stamboekhouding zijn ook de voorwaarden voor inschrijving gesteld in het Kynologisch Reglement van kracht.

2. Indien er niet aan alle genoemde voorwaarden is voldaan, zullen de nakomelingen niet in de Nederlandse stamboekhouding worden ingeschreven en krijgen ze geen stambomen.

Artikel 3: Slotbepaling en overgangsbepaling
1. Dit convenant treedt in werking op 1 januari 2021. Alle dekkingen op of na deze datum moeten voldoen aan de bepalingen in dit convenant.
2. Het convenant heeft een looptijd van 5 jaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd met 5 jaar.
3. Dit convenant zal tweejaarlijks met de betrokkenen, waaronder de Commissie Gezondheid geëvalueerd worden. 
4. Indien nadere maatregelen noodzakelijk zijn gebleken, kan dit convenant door partijen gezamenlijk worden aangepast.

Veterinair Cardiologen t.b.v. onderzoek Dilaterende Cardiomyopathie in NL (Collegium Cardiologicum e.V.)

Drs. Rob van de Louw

Dierenkliniek Glanerburg Enschede
Gronausestraat 1223 a
7534 AH Enschede
tel: 053 461 8081
Website

Drs. R.J. Gerritsen​

De Kompaan – Gezelschapsdieren Ommen
Van Reeuwijkstraat 34
7731 EH Ommen
tel: 0529 452 580
Website

Drs. Remco Jonker

Anicura DGC Hopmans (maandag en vrijdag)
Groene Zoom 2
9301 SJ Roden
tel: 050 501 55 00

Drs. Remco Jonker

Dierenziekenhuis Groningen (dinsdag en donderdag)
Vechtstraat 74
9725 CW Groningen
tel: 050 5263255
Website

Voor de overige specialisten aangesloten bij het CC Kreis die het onderzoek mogen uitvoeren kunt u op onderstaande link klikken.
Let op, deze specialisten hebben hun praktijk in het buitenland.
Klik hier voor de lijst!

De website van het CC Kreis: Collegium Cardiologicum e.V.

Veterinair Cardiologen t.b.v. onderzoek Dilaterende Cardiomyopathie in NL (EBVS)

Dr. Niek Beijerink

Veterinaire Specialisten Vught
Reutsedijk 8a
5264 PC Vught
tel: 013 5285900
Website
Leden van de NDC krijgen korting voor het echo en 24 uurs Holter onderzoek.

Dr. Marjolein den Toom

Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein
Nijverheidsweg 1b
3433 NP Nieuwegein
tel: 030 – 202 70 70
Website

Dr. Giorgia Santarelli

Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren
Yalelaan 108 (De Uithof)
3584 CM Utrecht
tel: 030 253 9411
Website

Dr. Viktor Szatmári

Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren
Yalelaan 108 (De Uithof)
3584 CM Utrecht
tel: 030 253 9411
Website

Dr. Alma Hulsman

Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren
Yalelaan 108 (De Uithof)
3584 CM Utrecht
tel: 030 253 9411
Website

Dr. H. van Meeuwen

AniCura Eersel (Duizel)
Wolverstraat 21
5525 AR Duizel
Tel: 0497 518 000
Website
AniCura Drechtstreek (Dordrecht)
AniCura de Tweede Lijn (Zwolle)
AniCura DAC Zuidoost (Gemert)

Wilt u gebruik maken van een buitenlandse reu dan dient deze ook te zijn onderzocht op DCM volgens de normen van het convenant.
Door op onderstaande link te klikken treft u de website van de EBVS en ACVO waar u een zoekopdracht kunt ingeven.

EBVS ZOEKEN
ACVO ZOEKEN