Exterieur algemeen

Kampioenschappen, titels en prijzen

CAC

CACIB

CAC staat voor Certificat d’Aptitude au Championnat. Het is – letterlijk vertaald – een certificaat van geschiktheid tot kampioen. Eigenlijk betekent dit dat als uw hond op een expositie een CAC ontvangt de keurmeester uw hond geschikt vindt om kampioen te zijn. CAC is een nationale prijs en geldt dus voor nationale titels. U kunt een CAC verdienen op kampioenschapstentoonstellingen en kampioenschapsclubmatches. Uw hond moet dan beste reu of beste teef van het ras worden en de kwalificatie ‘uitmuntend’ krijgen.

CACIB is de afkorting van Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté. Volgens de keurmeester is uw hond dan geschikt om internationaal schoonheidskampioen te zijn. Het is dus een internationale kampioensprijs. Uw hond kan een CACIB verdienen op een internationale kampioenschapstentoonstelling door beste reu of beste teef te worden, een ‘uitmuntend’ te krijgen én hij moet ingeschreven zijn in de open klas, gebruikshondenklas, kampioensklas of in de klas van vijftien tot vierentwintig maanden. De hond moet in een erkend stamboek ingeschreven staan.

Nederlands Jeugd kampioen

Uw hond kan Nederlands Jeugdkampioen worden als hij in de jeugdklasse op een Nederlandse CAC- en/of CACIB-tentoonstelling of kampioenschapclubmatch drie maal een eerste plaats met de kwalificatie ‘uitmuntend’ behaalt onder minimaal twee verschillende keurmeesters. Er bestaan geen zogenaamde ‘Jeugd CACs’.

Bij het behalen en registreren van de titel ‘Nederlands Jeugdkampioen’ ontvangt uw hond automatisch één CAC. Behaalt uw hond deze titel, dan stelt de Raad van Beheer een diploma beschikbaar.

Als u de titel voor uw hond wilt aanvragen bij de Raad van Beheer, maak dan gebruik van het aanvraagformulier. Zorg er voor dat uw hond op de juiste naam en adres geregistreerd staat als u de aanvraag doet. Zodra de Raad van Beheer de aanvraag ontvangen heeft, ontvangt u van hen een factuur voor de kosten, deze kunt u vinden in de ’tarievenlijst’. De Raad van Beheer stuurt de stukken die bij de titel horen zodra ze de betaling hebben ontvangen.

U kunt de titel vermelden bij inschrijvingen. Ook kan de Raad van Beheer hem vermelden op de stamboom van eventuele nakomelingen.

Nederlands Kampioen

Uw hond kan Nederlands Kampioen worden als hij vier kampioenschapspunten (CACs) heeft gewonnen. Sommige punten tellen dubbel.
U krijgt één punt als uw hond:

  • Een CAC haalt tijdens een nationale of internationale tentoonstelling.
  • Een reserve-CAC haalt tijdens de kampioenschapsclubmatch van de rasvereniging. Er moeten dan wel voldoende inschrijvingen zijn.
  • Vier reserve-CACs behaalt tijdens nationale of internationale tentoonstelling (slechts één punt mag worden opgebouwd uit kwart-punten).

U krijgt dubbele punten als uw hond:

  • Het CAC behaalt tijdens de Winner in Amsterdam.
  • Het CAC behaalt tijdens de kampioenschapsclubmatch van de rasvereniging. Er moeten minimaal 20 honden zijn ingeschreven, waarvan er 16 aanwezig moeten zijn.

Als uw hond een reserve-CAC behaalt tijdens een nationale of internationale tentoonstelling waardeert de Raad van Beheer deze op naar het CAC als de hond die het CAC eigenlijk behaalde al Nederlands Kampioen is. Deze opwaardering gebeurt bij de verwerking van de showuitslagen door de Raad van Beheer en niet op de show.

Als uw hond in het bezit is van twee dubbele CACs, dan komt één van deze twee in aanmerking voor de dubbeltelling.

De CACs moeten zijn toegekend door twee verschillende keurmeesters. Op de dag van het behalen van het laatste punt moet uw hond tenminste 27 maanden oud zijn. Heeft u hond voor het bereiken van deze leeftijd al het benodigde aantal punten behaald, dan is het behalen van een reserve-CAC na deze leeftijd voldoende om de titel “Nederlands Kampioen” te krijgen. De Raad van Beheer kent de titel automatisch toe, ook als het om buitenlandse honden gaat.

Zodra u het Nederlands Kampioenschapsdiploma hebt ontvangen kunt u bij de Raad van Beheer het kampioenskruis bestellen. Op de achterzijde van het kampioenskruis staat als inscriptie de naam van de hond en het jaartal van toekenning.  Bij de Raad van Beheer kunt u deze bestellen via het aanvraagformulier.

Nederlands Veteranenkampioen

Uw hond krijgt de titel Nederlands Veteranenkampioen als hij in de veteranenklasse op een Nederlandse CAC- en/of CACIB-tentoonstelling of op een kampioenschapclubmatch drie maal een eerste plaats behaald heeft. Twee verschillende keurmeesters moeten hem daarbij de kwalificatie ‘uitmuntend’ geven. Er bestaan geen ‘Veteranen CACs’.

Als uw hond de titel behaalt en u laat hem registreren, dan krijgt uw hond automatisch één CAC. Als uw hond door het behalen van de titel Nederlands Veteranenkampioen en het verkrijgen van het CAC Nederlands Kampioen wordt, ontvangt u daarna automatisch de titel Nederlands Kampioen.

Als u de titel voor uw hond wilt aanvragen, maak dan gebruik van het aanvraagformulier van de Raad van Beheer.Zorg er wel voor dat uw hond op de juiste naam en het juiste adres geregistreerd staat. Als de Raad van Beheer de aanvraag ontvangen heeft, ontvangt u een factuur voor de kosten. Deze kunt u vinden in de ’tarievenlijst’ van de Raad van Beheer. De Raad van Beheer stuurt u de stukken die bij de titel horen zodra ze de betaling hebben ontvangen. Voor honden die de titel Nederlands Veteranenkampioen behalen, stelt de Raad van Beheer een diploma beschikbaar.

U kunt de titel vermelden bij inschrijvingen. Ook kan de Raad van Beheer hem vermelden op de stamboom van eventuele nakomelingen.

Kampioenschaps Club Match van de Rasvereniging

Alle honden die beste van het ras zijn geworden op een kampioenschapsclubmatch krijgen de titel Clubwinner + jaartal.

Overig

Deze informatie komt van de Raad van Beheer.
Voor alle overige te behalen titels o.a. C.I.B., C.I.E. etc verwijzen wij u naar de website van de Raad van Beheer.
U kunt de informatie hier vinden.