IGP werkhonden training

speuren_IGP
Speuren IGP programma, afdeling A.

IGP (Internationale Gebruikshonden Prüfungsordnung) is een sportdiploma voor de werkhondenrassen van de FCI.  IGP bestaat uit speuren, appèl en verdedigingswerk/pakwerk. 

U kunt deze sport recreatief beoefenen. Naast cursussen kunt u deelnemen aan examens. Deze examens worden afgenomen door keurmeesters die door de Raad van Beheer zijn aangesteld. 

Trainen voor IGP kan via de rasverenigingen: de werkhondenrassen hebben daarvoor kringgroepen, verdeeld over het land. Ook zijn er verenigingen die gespecialiseerd zijn in deze sporten.

Voor de hond examen mag doen in IGP, moet hij eerst het diploma ‘Verkeerszekere hond’ behalen. Na het behalen van dit examen mag de hond, mits hij een bepaalde leeftijd heeft, examen doen in achtereenvolgens IGP-1, IGP-2 en IGP-3. De moeilijkheidsgraad loopt hierbij op.

U kunt IGP ook in wedstrijdvorm beoefenen. Er zijn regionale en landelijke wedstrijden en er is een Nederlands Kampioenschap Werkhonden en een Wereldkampioenschap Werkhonden. 

Foto genomen op een wedstrijd. Afdeling B.
Het ingrijpen van de hond, afdeling C.
Deelcertificaten
Ook is het mogelijk om deelcertificaten te behalen. Dit zijn examenvormen waarbij men examen af kan leggen in één of meer onderdelen van het IGP examenprogramma. Als de hond goed is in het speuren, maar nog niet helemaal klaar is voor het onderdeel gehoorzaamheid en/of manwerk, kunt u op dit onderdeel alvast examen doen. Om voor een IGP diploma in aanmerking te komen moet u echter alle drie de onderdelen, speuren, appel en manwerk op één dag afwerken.
Het deelcertificaat kan u echter een stimulans geven om door te gaan.

Een vaak gestelde vraag is: wordt mijn hond niet vals als ik pakwerk met hem/haar doe?
Nee, tijdens de training leren de honden zich te fixeren op het willen pakken van de mouw van de pakwerker.
Ze hebben geen kwade bedoelingen tegenover de pakwerker zelf.

Bronvermelding: www.houdenvanhonden.nl