Ik wil lid worden

Hoofdlid                  – € 25,00 per kalenderjaar
Buitenlands lid       – € 25,00 per kalenderjaar
Gezinslid                 – €   5,00 per kalenderjaar

(Meldt u zich gedurende de 2e helft van het kalenderjaar aan als lid dan wordt € 12,50 in rekening gebracht.)

Als hoofdlid van onze vereniging krijgt u iedere twee maanden de digitale nieuwsbrief van de Nederlandse Dobermann Club (NDC) toegezonden.  Daarnaast heeft u het recht activiteiten bij te wonen die door de NDC worden georganiseerd en heeft u stemrecht op de algemene ledenvergadering.
Als gezinslid heeft u alle hierboven geschreven rechten, met uitzondering op het ontvangen van de NDC nieuwsbrief.

De nieuwsbrief staat vol met wetenswaardigheden, bestuursvermeldingen, regio activiteiten, tentoonstellingsagenda en uitslagen, lezers brieven, specifieke informatie, rubrieken etc.

Uiteraard heet de NDC iedereen die een kloppend Dobermann hart heeft van harte welkom, zo ook de liefhebbers van het ras in het buitenland.

Alle leden van de NDC ontvangen een pasje dat geldig is voor het lopende kalenderjaar. Dit pasje is o.a. nodig als men de algemene ledenvergadering wil bijwonen.

We hopen u als lid te mogen verwelkomen!

Na het invullen van het aanmeldformulier lidmaatschap en het verzenden ontvangt u een standaard gegenereerde email met informatie en een betalingsverzoek. Mocht u deze email onverhoopt niet hebben ontvangen check dan u “SPAM” box in uw emailprogramma.

Aanmeldformulier lidmaatschap

Laat dit veld blanco