Ledenraadpleging

Op 4 april a.s. staat onze algemene ledenvergadering gepland. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang echter de situatie m.b.t. Covid-19 dwingt ons na te denken over de mogelijkheden die er zijn. De kans is groot dat de maatregelen vanuit de regering nog niet versoepelt zijn waardoor we gedwongen worden na te denken over de mogelijkheden om toch een algemene ledenvergadering te kunnen houden of te verschuiven naar een later tijdstip.

Als bestuur van de NDC stellen wij uw mening op prijs en zien graag dat de leden van de NDC een actieve inbrengmogelijkheid binnen de vereniging hebben. Het bestuur van de NDC heeft daarom besloten haar leden twee mogelijkheden voor te leggen. 

De eerste mogelijkheid is het uitstellen van de vergadering naar een later tijdstip en dan alsnog vergaderen in een zaal.
De tweede mogelijkheid is online vergaderen.

Graag vernemen we van u welke optie uw voorkeur heeft. Wij verzoeken u deze ledenraadpleging in te vullen en verzenden vóór 28 februari 2021.

Namens het bestuur,
Simone van de Haar.

Ledenraadpleging