Opzeggen lidmaatschap

Hiermee zeg ik mijn lidmaatschap op van de Nederlandse Dobermann Club, met inachtneming van en conform artikel ….. van de statuten waarin staat vermeld dat opzegging dient te geschieden vóór 1 december van het huidige kalenderjaar.

Opzeggen lidmaatschap

Laat dit veld blanco