Wat is PHTVL/PHPV

PHTVL / PHPV staat voor Persisterende Hyperplastische Tunica Vasculosa Lentis / Persisterend Hyperplastisch Primair Vitreum.

Deze oogafwijkingen zijn, in tegenstelling tot bij de meeste andere hondenrassen, bij de Dobermann erfelijk, vermoedelijk incompleet dominant.

Bij PHTVL / PHPV graad 1 of twijfelgeval kunnen bindweefselresten van het embryonale vaatnetje achterblijven op de achterzijde van de lens. Deze bindweefselresten zullen na de geboorte niet verder veranderen en uw Dober zal hierdoor gelukkig goed kunnen blijven zien.

Ernstigere vormen, graad 2-6, komen steeds beiderzijds voor en leiden wel tot een verminderd gezichtsvermogen. Hierbij is mogelijk de lens kegelvormig veranderd of kunnen nog ernstigere afwijkingen ontstaan zoals bijvoorbeeld bloed- of pigmentstapeling in de lens.

PHTVL/PHPV bij een Dobermann, foto genomen door Dr. F.C. Stades

Bij ernstige vormen treedt tevens cataract (lensvertroebeling/staar) op. Soms zijn de pups al blind als ze voor de eerste keer de ogen openen. In andere gevallen zal het cataract langzaam met de jaren erger worden en zo ook mogelijk het gezichtsvermogen verminderen.

Op 6 weken leeftijd kunnen de ogen van een pup reeds worden onderzocht. Dit oogonderzoek kan alleen uitgevoerd worden door een dierenarts met extra kennis en ervaring in de oogheelkunde, meestal een veterinaire oogspecialist. Echter op een leeftijd van 6 weken zijn de ogen nog klein en kunnen geringe oogafwijkingen soms worden gemist. Daarom is onderzoek op deze leeftijd alleen zinvol om te voorkomen dat pups met ernstige oogafwijkingen worden verkocht zonder dat de nieuwe eigenaar van het oogprobleem vooraf hiervan in kennis kan worden gesteld. Meestal wordt het oogonderzoek pas uitgevoerd als de Dobermann wordt gebruikt voor de fokkerij of omdat het onderzoek verplicht is gesteld bij bepaalde keuringen zoals bv. de Duitse DV Körung.

Door lijders (graad 2-6), nestgenoten en hun ouderdieren niet (meer) te gebruiken voor de fok is het voorkomen van PHTVL / PHPV  bij de Dobermann in Nederland gelukkig sterk verminderd.

ECVO-oogonderzoek

ECVO staat voor European College of Veterinarian Ophthalmologists.

Niet iedere dierenarts mag een ECVO-oogonderzoek uitvoeren.
Voor de lijst met dierenartsen die bevoegd zijn het ECVO onderzoek uit te voeren klikt u hier.
De dierenarts die het klinisch onderzoek uitvoert, moet deel uitmaken van het (Nederlandse) ECVO-panel. Hij voert het onderzoek uit volgens een vast protocol. Op basis van het onderzoek stelt hij het resultaat vast.

Publicatie van de uitslagen

Conform artikel 9 van het Algemeen Onderzoeksreglement zijn de beoordelingsresultaten van de gezondheidsonderzoeken openbaar bij de Raad van Beheer. 

Bronnen: Raad van Beheer en Dr. F.C. Stades