Verenigings Fokreglement

Het verenigings fokreglement VFR treft u door op onderstaande link te klikken.

Laatste aanpassing:

Eén van de verplichte aanpassingen is ingegaan per 1 december 2020. Deze wijziging heeft plaatsgevonden in het Kynologisch reglement, (het Basisreglement Welzijn en Gezondheid) en moet worden opgevolgd.

Artikel VIII.2 is aangevuld met “haar halfbroer”.

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.

Deze wijziging behoeft geen goedkeuring van de leden van de NDC tijdens de ALV.

VFR van de NDC.