IT4Dogs van de Raad van Beheer

De afgelopen jaren is er door de Raad van Beheer samen met haar leveranciers hard gewerkt aan de nieuwe IT4Dogs. De start komt nu dichtbij. Het nieuwe IT4Dogs staat gepland voor live-gang op dinsdag 1 december 2020.

Bijgaande mailing over de lancering van IT4Dogs is vandaag aan alle fokkers gestuurd.
Wij vragen u vriendelijk hier goed kennis van te nemen en zo nodig uw fokkers en overige geïnteresseerden hierover te informeren.

Voor de verenigingen gaan er vanaf 1 december 2020 ook zaken veranderen door het nieuwe systeem.

Dutch Dog Data
Zo is er het nieuwe Dutch Dog Data waar de gegevens van Stamboek Online en Generaties & Gezondheid zijn samengebracht.

Databestanden GGW / stamboek
De rasverenigingen kunnen straks na live-gang de bestanden van de gezondheidsonderzoeken van GGW en de bestanden van de stamboekhouding van hun ras(sen) downloaden via het nieuwe ‘Mijn RvB’-account op de website. Deze bestanden ontvangen de verenigingen voor de live-gang nog eenmalig per mail. Na de live-gang ontvangt u nog nadere informatie over de nieuwe manier.  

Normenmatrix
De start van de normenmatrix is onderdeel van het nieuwe IT4Dogs. Vanaf 15 januari 2021 starten we met de controle van de eerste 100 rassen waarvoor de normen zijn ingeregeld. Welke rassen dit zijn, welke normen gaan gelden en hoe dit in het systeem is ingeregeld kunt u vinden op de website onder www.houdenvanhonden.nl/normenmatrix

We verzoeken de rasverenigingen van deze rassen vriendelijk om de vermelde regels nog een keer goed te controleren. Ondanks alle zorgvuldigheid en controle is een verschrijving zo gemaakt.

Meldformulier voor tips & klachten & wensen

Wij zijn erg trots op het nieuwe systeem. Zeker in de beginperiode zal het voor zowel gebruikers als voor de medewerkers van het bureau wennen zijn en zullen we tegen zaken aanlopen. Dat is onvermijdelijk bij een nieuw systeem van deze omvang en complexiteit.
Wij realiseren ons ook dat wij nog niet klaar zijn. Er moeten nog applicaties verder ontwikkeld worden en er zullen zeker nog zaken zijn die beter, duidelijker of efficiënter kunnen. In de komende periode zullen wij ook daaraan blijven werken.
U kunt ons daarbij helpen. Heeft u na het gebruik van het nieuwe systeem tips, klachten of wensen, meld dit dan bij ons. Wij hebben hiervoor na de live gang een speciaal meldformulier op onze website.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking en hopen dat u vanaf 1 december a.s. met plezier gebruik maakt van IT4Dogs. 

Meer informatie over IT4Dogs vindt u op www.houdenvanhonden.nl/IT4Dogs

Met vriendelijke groeten,
Rony Doedijns | Directeur Raad van Beheer