Bestuur en administratie

Nederlandse Dobermann Club - NDC

Nederlandse Dobermann Club NDC
P.a. Willem Alexanderstraat 33
3238 XS Zwartewaal

KVK-nummer 75133040
Bankrekeningnummer ING: IBAN NL53 INGB 0009 5134 08

Bestuur

Voorzitter:
De heer Davy Wertz
Sun-Plein 6
6373 LG Landgraaf
Tel. 06-12476218
Email: voorzitter@nederlandsedobermannclub.nl

Vicevoorzitter:
Mevrouw Anja Kloth
Strabeek 9
6301 HN Valkenburg 
Tel: 06-54797661

Penningmeester:
Mevrouw Elly Elsenaar
Willem Alexanderstraat 33
3238 XS Zwartewaal 
Tel. 06-51706678
Email:
penningmeester@nederlandsedobermannclub.nl

Algemeen bestuurslid
Sport en Gezondheid
Mevrouw Janine Keur 
Willem Dreeslaan 24
4908 CB Oosterhout
Tel: 06 25 24 45 99 
Email: janinekeur70@hotmail.com 

Administratie

Ledenadministratie:
Mevrouw Aster Storm-de Vries
Dotterbloem 11
2661 HV  Bergschenhoek
Tel. 06-51294812
Email:
ledenadministratie@nederlandsedobermannclub.nl

Sportadministratie:
Mevrouw Elly Elsenaar
Willem Alexanderstraat 33
3238 XS Zwartewaal 
Tel. 06-51706678
Email: sport@nederlandsedobermannclub.nl

Pupinformatie:
vacant

Gezondheidscommissie:
Mevrouw Tinie Dekker-Riemersma
Mevrouw Petra Reinders

Geschillencommissie:
De heer Johan Hollebeek

Exterieuradministratie:
Mevrouw Brigitte Schellekens
Email: brigit.schellekens@hotmail.nl

Media

Website:
De heer Raymond Segers

Redactie nieuwsbrief:
Mevrouw Elly Elsenaar
Willem Alexanderstraat 33
3238 XS Zwartewaal 
Tel. 06-51706678
Email:
redactie@nederlandsedobermannclub.nl

Sociale media: