Uitstel ALV 2021

Naar aanleiding van de ledenraadpleging is de voorkeur van de leden in meerderheid uitgegaan naar het uitstellen van de algemene ledenvergadering (ALV) naar een later tijdstip dit jaar. Wanneer de ALV zal worden gehouden hangt af van de Covid-19 maatregelen. Zodra deze versoepelt worden zal het bestuur een datum plannen voor onze ALV. 

De leden van de NDC kunnen wel op zeer korte termijn een email verwachten met de officiële stukken nodig voor de ALV.

Namens het bestuur,
Simone van de Haar,
secretaris NDC.