Werkhondenexamens en Covid-19

Geacht bestuur en geachte dames en heren keurmeesters,

De CWH had goede hoop dat vanaf 1 mei (onder strikte voorwaarden) examens weer mogelijk zouden zijn. Helaas is het aantal Covid-19 besmettingen zo hoog dat deze datum niet haalbaar is. In het stappenplan van de Rijksoverheid is een volgende stap voorzien op 11 mei.

De CWH zal dit uiteraard volgen en zo spoedig mogelijk met een update komen.

Met vriendelijke groet,
Gerard Besselink
Secretaris CWH