Mogelijkheid tot DCM onderzoek tijdens KCM

Op de faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke, Universiteit Gent, wordt momenteel een nieuwe 3-dimensionele elektrocardiografische techniek onderzocht, de RELF methode (acroniem voor Right, Experimental, Left en Foot). Deze methode zou nieuwe mogelijkheden kunnen bieden in de screening naar DCM. De RELF methode is een eenvoudig ECG met slechts 4 elektroden. Drie elektroden worden op de onderkant van drie poten gekleefd en 1 elektrode op de borstkas. Op deze manier kunnen we de elektrische activiteit van het hart in drie dimensies bekijken. Het doel van het onderzoek is om aan de hand van het 3D RELF ECG linker ventrikel vergroting te voorspellen. Indien dit lukt, is het mogelijk om met een heel eenvoudige techniek hartvergroting op te sporen en te monitoren.

De faculteit is aanwezig op onze KCM om informatie te verschaffen maar ook om de mogelijkheid te bieden aan eigenaren om hun hond te laten onderzoeken volgens deze nieuwe methode. Er zal een standaard cardiologisch onderzoek d.m.v. echocardiogram liggend, elektrocardiogram en een behorende meting met een nieuw elektrocardiografisch toestel RELF waar momenteel onderzoek naar gevoerd wordt. Dit onderzoek duurt 30 tot 45 minuten afhankelijk van de hond. Op deze dag zijn alle onderzoeken bespreekbaar. Indien eigenaren niet alle onderzoeken wensen is dat geen probleem. De honden dienen ouder dan 5 jaar te zijn. De onderzoeken echocardiografie en de RELF meting worden deze dag gratis aangeboden.

Deelname aan KCM is niet verplicht, dus u kunt ook alleen komen voor informatie of uitsluitend deelnemen aan het onderzoek. De resultaten van alle testonderzoeken van die dag worden NIET gedeeld met de rasvereniging tenzij u daar toestemming voor geeft.

Om teleurstellingen te voorkomen dient u zich van te voren per email op te geven als u met uw hond wenst deel te nemen aan het onderzoek. Ook voor verdere vragen kunt u Tinie Dekker emailen:

dekker@van-eysingastate.nl

Namens de gezondheidscommissie,
Sjors, Tinie en Petra.