Algemene ledenvergadering NDC

Afgelopen voorjaar hebben we een ledenraadpleging gehouden met betrekking tot de algemene ledenvergadering. Daar is uit naar voren gekomen dat de leden van de NDC de voorkeur geven aan een “lijfelijke” vergadering. Aangezien de Covid-19 maatregelen bijna zo goed als verleden tijd horen willen we u uitnodigen voor onze ALV. De ALV van de NDC zal op zondag 7 november a.s. plaatsvinden. Als locatie heeft het bestuur gekozen voor Veenendaal, aangezien dit een centrale ligging heeft in het land.

Er is op 18 maart 2021 een mail gestuurd met daarin als bijlage het jaarboek van de NDC met de benodigde stukken welke nodig zijn voor deze vergadering. Leden die na deze datum lid zijn geworden en nog niet in het bezit van dit jaarboek kunnen een mail sturen naar secretaris@nederlandsedobermannclub.nl

De agenda is nog een keertje gepubliceerd in de nieuwsbrief nr. 4 die 24 september naar de leden is gemaild. Mocht u de nieuwsbrief niet aangetroffen hebben in uw mailbox check dan uw spam of neem contact op met de ledenadministratie.

De locatie waar de vergadering zal worden gehouden is:
Sportcentrum Veenendaal West
Veenslag 70 (ingang sporthal naast de snackbar in het winkelcentrum)
3905 SK Veenendaal
Aanvang: 13. 00 uur