Couperen

Couperen is het (operatief) verwijderen van uitstekende lichaamsdelen bij een dier, zoals de staart of oren. Dit couperen van lichaamsdelen bij gezelschapsdieren werd vooral gedaan om esthetische of cosmetische redenen.

Het couperen van de oren bij honden is sinds 1 oktober 1996 in Nederland verboden. 
Het couperen van staarten bij honden is sinds 1 september 2001 in Nederland verboden.

Het Ingrepenbesluit:

Het Ingrepenbesluit is op 1 september 2001 in werking getreden. Op grond van artikel 40 lid 1 is het verboden een of meer lichamelijke ingrepen te verrichten bij een dier, waarbij een deel of delen van het lichaam wordt of worden beschadigd.
Hieronder valt ook het couperen van staarten van honden.

Het is in Nederland verboden:

  • deel te nemen aan een tentoonstelling, keuring of wedstrijd met dieren waarbij een verboden ingreep is verricht.
  • dieren waarbij een verboden ingreep is verricht tot een tentoonstelling, keuring of wedstrijd toe te laten.
  • ten verkoop of in voorraad te hebben, ten verkoop aan te bieden, verkopen en kopen van dieren waarbij een verboden ingreep is verricht.

Dit besluit is van toepassing op alle gehouden dieren.

De NDC is aangesloten bij de Raad van Beheer als rasvereniging en respecteert de wetgeving die geldt voor gecoupeerde honden. 
De bij de NDC aangesloten werkgroepen zijn zelfstandig en kunnen besluiten eigenaren met rondom gecoupeerd honden te weigeren voor training. Honden gecoupeerd aan alleen de staart, komende uit een land waar geen verbod geldt of in het bezit zijn van een medische verklaring kunnen deelnemen aan het geboden cursusaanbod.
De Raad van Beheer organiseert één keer per jaar de “dag van de hond” waarbij geldt dat alle honden in Nederland, verspreidt over het land kunnen deelnemen aan activiteiten georganiseerd door rasverenigingen en kynologenclubs.

Veelgestelde vragen

Krijg ik een stamboom als mijn Nederlands gefokte pup is gecoupeerd?
Nee, u kunt geen stamboom krijgen bij uw pup als hij is gecoupeerd. Deze ingreep heeft dan waarschijnlijk plaatsgevonden na de nestcontrole van de Raad van Beheer.

En staartloos geboren puppen dan?
Is een pup staartloos dan is dat of vanwege een genetische afwijking of het is gebeurd vanwege medische redenen. De fokker dient hiervan aangifte te doen bij de dierenarts en de Raad van Beheer. Met de verkregen dierenartsverklaring en controle door de chipper zal de pup wel een stamboom krijgen.
De verklaring hoort bij de pup. U moet deze dan ook ontvangen van de fokker.

Ben ik strafbaar als ik een gecoupeerde Dobermann in het buitenland koop?
Nee, u bent niet strafbaar.

Wat zijn de verdere voorwaarden voor het houden van een gecoupeerde Dobermann?
De hond moet zijn geboren en gecoupeerd in een land waar dit verbod niet geldt.
De eigenaar van het dier moet papieren hebben waarmee hij/zij kan aantonen dat het dier niet in Nederland is gecoupeerd.

Het is in Nederland wel verboden om hier verblijvende dieren te kopen, verkopen en zelfs ter verkoop in voorraad houden.

Kan ik met mijn gecoupeerde pup (uit het buitenland, dit geldt niet als in het land nog geen coupeerverbod van kracht geworden is) naar gehoorzaamheidscursussen?

U kunt een puppycursus doen en afsluiten met een certificaat. Echter vervolgcursussen kunt u volgen maar NIET afsluiten met een officieel examen. In Nederland vallen alle examens, die gehouden worden bij kynologenclubs en kring-/werkgroepen, onder toezicht van de Raad van Beheer.
Uitzondering: alle officiële door de Raad van Beheer erkende cursussen staan wel open voor Dobermanns met een gecoupeerde staart afkomstig uit een land waar het nog wel mag.

Kan ik met mijn gecoupeerde pup naar de tentoonstelling?
Met een gecoupeerde pup (Honden geboren na 30 september 2001 (per 1 januari 2005: na 30 augustus 2001) in Nederland of in het buitenland (nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden), die gecoupeerd zijn aan oren en/of staart mogen niet meer deelnemen aan evenementen, die worden gehouden onder auspiciën van de Raad van Beheer.

Dit geldt niet alleen voor de (inter)nationale tentoonstellingen, maar ook voor regionale clubmatches.

Coupeermethode aanvang 1900

Voor de tentoonstelling geldt het reglement van de Raad van Beheer, waarin de inschrijver op de tentoonstelling verklaart dat de door hem ingeschreven hond in Nederland is geboren en na 31 augustus 2001 niet aan de staart gecoupeerd is of dat de door hem ingeschreven hond niet aan de staart gecoupeerd is en in het buitenland is geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel dat hij ten aanzien van deze hond beschikt over een “medische verklaring geamputeerde staart of bij de geboorte staartloze hond”.
Dit wil dus zeggen dat een pup, die uit Spanje, Amerika of Frankrijk (landen waar het nog mag) komt met een gecoupeerde staart overal aan mee mag doen.