Stand van zaken

Beste leden van de NDC,

Door het bestuur en onze vrijwilligers is er achter de schermen hard gewerkt om de puntjes op de i te zetten. We kunnen melden dat de statuten inmiddels door de notaris bekrachtigd zijn (gepubliceerd op de website) en het huishoudelijk reglement klaar. 

Alle stukken behorende bij de aanvraag voor erkenning als rasvereniging zijn ingediend bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. Zodra er op dit vlak meer te vertellen valt zult u uiteraard geïnformeerd worden via de website van de NDC en de digitale Nieuwsbrief.

Voor nu een fijne nazomer gewenst met uw Dobermann,
Namens het bestuur,
Simone van de Haar.