Lidmaatschap Raad van Beheer

Beste leden van de NDC,

Vorig jaar, eind augustus 2019 heeft de NDC een aanvraag tot lidmaatschap bij de Raad van Beheer ingediend om te mogen toetreden als lid. Na de volledige procedure te hebben doorlopen hebben wij 25 juni jl. bericht ontvangen van de juridische afdeling van de Raad van Beheer.  

Wij zijn enorm verheugd u te kunnen mededelen dat het bestuur van de Raad van Beheer onze aanvraag heeft gehonoreerd en daarmee zijn we als NDC, met onmiddellijke ingang, lid van de Raad van Beheer.

De komende periode zullen we als bestuur van de NDC benutten om de vereniging verder vorm te geven en binnen de wetgeving m.b.t. Covid-19 activiteiten te gaan ontplooien.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn brengen we u uiteraard via de website en de nieuwsbrief op de hoogte.

Namens het bestuur,
Simone van de Haar,
Secretaris NDC.