Convenant DCM

In het jaar 2020 is er op de achtergrond gewerkt door de Raad van Beheer en de rasverenigingen om tot overeenstemming te komen m.b.t. een convenant voor DCM bij de Dobermann. Zoals zo vaak bij onderwerpen waar meerdere partijen bij betrokken zijn kan het zijn dat niet alle suggesties en bijdrages worden ingewilligd. Als NDC hadden wij graag gezien dat de er de mogelijkheid tot keuze van een eigenaar voor een specialist, dan wel dierenarts met “aantoonbare” uitgebreide ervaring in de veterinaire cardiologie en radiologen met affinititeit voor de cardiologie is. Onder “aantoonbaar” wordt verstaan d.m.v. certificaten, nascholingen, cursussen, stages, etc. Dit om eigenaren de mogelijkheid te geven de honden meer in de eigen regio te kunnen laten onderzoeken.

Helaas is dit afgewezen door de Raad van Beheer en houdt in dat de onderzoeken alleen mogen worden uitgevoerd door een erkend veterinair cardioloog, geregistreerd bij European Society of Veterinary Cardiology en/of aangesloten bij CC-Kreis.

Het convenant gaat op 1 januari 2021 in. Echter de uitvoering en handhaving ervan per 1 april 2021 (bericht van de Raad van Beheer aan onze voorzitter), dit omdat o.a. de fokkers nog door de Raad van Beheer moeten worden geïnformeerd en het administratief nog vorm moet krijgen.

Concreet houdt het in dat honden die worden ingezet voor de fokkerij per 1 januari 2021 in het bezit moeten zijn  van een echografisch onderzoek en een 24 uurs holtertest niet ouder dan één jaar.

Namens het bestuur,
Simone van de Haar.