Mededeling FCI aangaande Bulgarije

Het bestuur van de FCI heeft de aanvraag van de BRFC (Bulgaarse Republikeinse Kynologische Federatie) tot beƫindiging van het volledig lidmaatschap van de FCI aanvaard (Ex.48/08.11.2021) met ingang van 1 januari 2022.

Vanaf 1 januari 2022 heeft dit de volgende consequenties:

1) er zullen geen BRFC keurmeesters meer worden erkend door de FCI.
BRFC keurmeesters mogen niet ambteren op internationale FCI-evenementen.

2) (Import) registratie in een buitenlands stamboek van in Bulgarije geboren pups (stambomen en exportstambomen) is, conform eerdere mededelingen van de FCI, gedateerd 12-08-2021 en 20-09-2021, niet meer mogelijk vanaf 1 januari 2022.