Algemene ledenvergadering NDC

Afgelopen voorjaar hebben we een ledenraadpleging gehouden met betrekking tot de algemene ledenvergadering. Daar is uit naar voren gekomen dat de leden van de NDC de voorkeur geven aan een “lijfelijke” vergadering. Aangezien de Covid-19 maatregelen bijna zo goed als verleden tijd horen willen we u uitnodigen voor onze ALV. De ALV van de NDC … Lees meer

Informatie NDC NK IGP 2021

Zaterdag 4 september 2021 is het de 1e intraindag voor het NK NDC 2021. Vanaf 12 uur kunnen de deelnemers intrainen,  De training begint met onderdeel C, het pakwerk. Twijfelt u nog of u mee wil doen en eerst de intraining af wil wachten meld u dan aan. De gemeente Rijswijk werkt met een kentekenregistratie … Lees meer

Mogelijkheid tot DCM onderzoek tijdens KCM

Op de faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke, Universiteit Gent, wordt momenteel een nieuwe 3-dimensionele elektrocardiografische techniek onderzocht, de RELF methode (acroniem voor Right, Experimental, Left en Foot). Deze methode zou nieuwe mogelijkheden kunnen bieden in de screening naar DCM. De RELF methode is een eenvoudig ECG met slechts 4 elektroden. Drie elektroden worden op de onderkant … Lees meer

ZTP examen

Op zondag 17 oktober staat er een ZTP examen gepland bij de DV. Abt. Pier / Werkgroep Mergelland. Als keurmeester is de heer Detlef Köhler uitgenodigd.Als pakwerker zal de heer Davy Wertz fungeren.De intraindagen staan gepland op 25-09-2021 en 09-10-2021.De sluitingsdatum voor inschrijven is op 31-08-2021. Komt er vanwege Coronamaatregelen een kink in de kabel … Lees meer

Selectie-eisen NK Speurhonden

De CWH heeft in haar bijeenkomst van 25 juni, besloten om de selectieprocedure van de NK voor speurhonden, ook voor dit jaar te beperken tot vier examens in plaats van zes die in het reglement staan. Hopelijk kunnen we volgend jaar alles weer volgens de normale selectieprocedures laten verlopen. Met vriendelijke groet, namens de CWH, … Lees meer